Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Tường Oanh
Hiệu phó Nguyễn Thị Tường Oanh
Ngày tháng năm sinh 17/04/1973
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường Tiểu học số 1 xã Định An
Điện thoại 0939276027
Email tuongoanhdinhan@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn