chủ đề 8-3

Ngày 5 tháng 3 vừa qua, Ban chấp hành côn đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức buổi họp mặt nữ lao động trong nhà trường thật vui và ý nghĩa

Chương trình :

-Phát biểu của Bí thư chi bộ trường;

-Ban nữ công ôn lại những sự kiện, nhân vật , những tấm gương nữ anh hùng trên thế giới, trong nước;

-Trao giấy chứng nhận nữ 2 giỏi;

-Tặng quà, nón lá cho 26 chị;

-Uống nước, trò chuyện thân mật