Kế hoạch đón tết Nhâm Dần 2022

Kế hoạch đón tết 2022

        PHÒNG GD-ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 06 /KH-THĐA                                           Định An, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán  Nhâm Dần 2022

 
  

 

Căn cứ Công văn số 168/SGD&ĐT-VP, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang “về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện”.

Trường tiểu học số 1 xã Định An xây dựng Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải được tổ chức theo phương châm “Tết đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

- Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả CB-GV-NV, đặc biệt là CB-GV-NV có điều kiện đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

- Đảm bảo tốt nhất về an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ tại cơ quan, gia đình, thực hiện nghiêm túc trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian nghỉ tết.

II. Nội dung và biện pháp thực hiện:

     1, Về việc chăm lo Tết cho CB-GV-NV :

- Thực hiện tặng quà Tết theo quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn. Dùng toàn bộ tiền khen thưởng tập thể LĐTT, TTLĐSX năm học 2020- 2021 chi cho CBGV trong dịp nghỉ tết.

     2, Dự trù kinh phí.

                 Trái cây, hoa:                                             500 000 đ

                  Bánh kẹo, Nước ngọt  :                            1 000 000 đ

                  Tiếp khách đến trường chúc tết               1 000 000 đ

                 Tổng : 2.500 000 đ ( hai triệu năm trăm nghìn đồng)

     3, Về công tác giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tài sản nhà trường:

3.1. Giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tài sản nhà trường:

- Tổ chức kiểm tra hệ thống điện, các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thực hiện theo dõi và kiểm tra  PCCC trong suốt thời gian nghỉ tết.

- Xây dựng kế hoạch trực tết công khai cho CB-GV-NV biết và nhắc nhở thực hiện nghiêm túc thời gian trực Tết theo lịch phân công.

- Trước, trong và sau tết nguyên đán, bộ phận trực và bảo vệ nhà trường đảm bảo an toàn tài sản, tránh hư hao, mất mát.

3.2. Đối với CB-GV-NV:

- Không đốt pháo, không tổ chức và tham gia cờ bạc dưới mọi hình thức, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ...

- Thực hiện ăn đón tết vui tươi, an toàn, đơn giản triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

     4, Về công tác tuyên truyền thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết.

- Nhắc nhở CB-GV-NV, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện vệ sinh trường, lớp trước và sau tết. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nhằm hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch tiêu chảy cấp xảy ra và đặc biệt là thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch covid-19.

     5, Về việc thực hiện quy định nghỉ tết:

            Thực hiện nghiêm túc việc nghỉ Tết Âm lịch và đi học lại bình thường theo Công văn số 168/SGD&ĐT-VP, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ; treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán đối với Tiểu Học học bắt đầu từ ngày 31/01/2022 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 6/02/2022 (Mùng 6 âm lịch). Học sinh đi học lại bình thường vào ngày 7 /02/2022.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 , kế hoạch này được phổ biến trong toàn thể CB-GV-NV, đề nghị Tất cả CB-GV-NV và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- CB-GV-NV (thực hiện);

- Website trường;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG