Kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2021- 2022

Báo cáo sơ kết học kỳ I về công tác giáo dục uốc phòng an ninh

            PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

 

Số: …  ./BC-THĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

                  Định An, ngày  14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh học kỳ I

Năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Công văn số 2525/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 7 /10 /2021 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021- 2022.

Trường Tiểu học số 1 xã Định An báo cáo kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh học kỳ I Năm học 2021-2022 như sau:

I. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của các các cấp nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đạt hiệu quả.

          Chi bộ nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo và theo dõi công tác giảng dạy tích hợp giáo dục quốc phòng và an minh ở các môn học.

Cán bộ giáo viên được bồi dưỡng đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu về giáo dục.

Học sinh nhà trường tích cực trong việc học.

2. Khó khăn

Thời lượng giảng dạy lồng ghép không nhiều, việc truyền tải kiến thức quốc phòng và an ninh còn ít.

          II. Tình hình đội ngũ giáo viên và học sinh

1.Tình hình đội ngũ

Nhà trường có đủ số lượng giáo viên theo tỷ lệ 1,5 giáo viên trên lớp;

Giáo viên hạng II: 10 giáo viên; Giáo viên hạng III: 26 giáo viên; hạng IV: 4 giáo viên. Giáo viên nhà trường được bồi dưỡng về kiến thức quốc phòng hàng năm theo quy định.

Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường học tập, trao đổi, thống nhất các nội dung bài học và lồng ghép công tác QP và AN vào bài học phù hợp có hiệu quả,  nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh của trường thấy rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện.

Phân công giáo viên theo đúng chuyên môn, có kiểm tra, đôn đốc và đánh giá thông qua các tiết dạy chuyên đề, dự giờ và kiểm tra chuyên môn nhằm phát huy khả năng dạy và học của giáo viên và nhận thức của học sinh.

2.Tình hình học sinh

Năm học 2021- 2022 trường mở 24 lớp với 849 học sinh. Khối lớp 1 có 151 em, khối 2 có 171 em, khối 3 có 163 em, khối 4 có 197 em , khối 5 có 165 em.

3.Hình thức, phương pháp dạy học

Các nội dung lồng ghép phải được thể hiện rõ trong giáo án, tổ chức thành hoạt động: có hệ thống câu hỏi phù hợp, học sinh được quan sát trình bày, bày tỏ quan điểm hoặc rút kinh nghiệm bản thân, nội dung của các hoạt động giúp định hướng suy nghĩ và hành  động tích cực trước các vấn đề đặt ra, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa;

        Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT về phương pháp lồng ghép GDQP&AN trong trường tiểu học. Đầu năm, nhà trường tổ chức tập huấn cho giáo viên về phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời giúp cho giáo viên hiểu được phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong một số môn học.

Công tác giáo dục QP và AN được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa. Chương trình về dạy  học lồng ghép  quốc phòng và an ninh thực hiện có nền nếp, chiều sâu, tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng số học sinh: 849 em

Số lớp được học lồng ghép về QP và AN là 24/24 lớp

Chương trình học kì 1 cho từng khối như sau:

Lớp 1

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

1

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt tập 1

Bài 29: tr- ch

 

Giới thiệu trích đoạn bài “Cây tre Việt Nam” tác giả Thép Mới. Từ “ trong mỗi gia đình Việt Nam đến Tre anh hùng chiến đấu” . Cho HS quan sát tranh GDQP hình ảnh tre ngà và hình ảnh gậy tầm vông cha ông ta đi đánh giặc.

2

Bài 65.iên-iêt

Giới thiệu và cho HS quan sát bản đồ Việt Nam. Nói cho HS biết vị trí đất nước, lãnh thổ của Việt Nam bao gồm các quần đảo  Hoàng Sa, Trường Sa…khẳng định chủ quyền đất nước.

3

Bài 70. Ôn- ôt

 

Giới thiệu  Cột cờ Hà Nội qua hình ảnh cột cờ, có thể đọc cho HS nghe về bài thơ cột cờ Hà Nội. Chỉ trên bản đồ cho HS những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc: Cột cờ Lũng Cú điểm cao địa đầu của Tổ quốc, cột cờ Hà Nội trung tâm thủ đô của đất nước, cột cờ Cà Mau điểm cực nam của Tổ quốc, cột cờ Trường Sa cột mốc của Tổ quốc trên biển Đông.

1

 

 

 

Đạo đức

Bài 1:Em với nội quy trường lớp

HS biết thực hiện việc sinh hoạt , nề nếp, chấp hành đúng nội quy trường, lớp.

2

Bài 2: Gọn gàng, ngăn nắp

Học tập chú bộ đội sắp đặt nội vụ gọn gàng, ngăn nắp.

3

Bài 6: Em tự giác làm việc của mình

HS tự giác làm việc của bản thân

4

Bài 7: Yêu thương gia đình

Hs biết thể hiện những việc làm, hành động yêu, không yêu gia đình; tình yêu gia đình với tình yêu nước.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên và xã hội

 

Bài 1 : Gia đình em

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

 

2

Bài 2: Ngôi nhà của em

Hs biết sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà, sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

  3

Bài 5: Trường học của em

HS biết lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn.

 

4

Bài 6 : Bản làng, khu phố nơi em ở

Qua hình ảnh học sinh biết Lễ Khao Lề Thế lình Hoàng Sa – Đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi- một Lễ hội đặc sắc, tri ân những người con bất tử của dân tộc Việt Nam

Lớp 2

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

 

Tiếng Việt T1

Tuần 3. Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ. Trang 22

Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

Lớp 3

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

 

Tiếng Việt T1

Tuần 13. Tập đọc: Người con của Tây Nguyên. Trang 103

Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

 

 

Tuần 13. Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa.

Trang 108

Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

 

 

Tuần 13. Tập đọc: Cửa Tùng

Trang 109

Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ

 

 

Tuần 14. Tập đọc: Người liên lạc nhỏ. Trang 112

Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

Lớp 4

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 5. Tập đọc: Gà Trống và Cáo. Trang 50

Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm

Tuần 7. Tập đọc: Trung thu độc lập. Trang 66

Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng

Tuần 12. Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Trang 116

Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an

02

Lịch sử và Địa lý

Phần Mở đầu. Bài 2: Làm quen với bản đồ, trang 4; Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo). Trang 7

Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Phần Địa lý. Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn. Trang 70

Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

Phần Địa lý. Bài 5: Tây Nguyên. Trang 82

Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ

 

 

03

Đạo Đức

Bài 1. Trung thực. Trang 3

Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến

Trang 8

Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu là tốt

Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng. Trang 34

Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung

Bài 13. Tôn trọng Luật Giao thông. Trang 40

Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng

Bài 14. Bảo vệ môi trường

Trang 42

Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Lớp 5

STT

Môn học

Tên bài

Hình thức, nội dung lồng ghép

01

Tiếng Việt T1

Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự Trọng. Trang 9

Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân

Trang 24

Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đổcủa chế độ A- Pác-Thai. Trang 54

Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

Tuần 13. Tập đọc: Người gác rừng tí hon. Trang 124

Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

Tuần 13. Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường. Trang 127

Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

02

Lịch sử và Địa lý

Phần Địa lý. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta. Trang 66

Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Bài 5: Vùng biển nước ta

Trang 77

Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh

03

Đạo đức

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình. Trang 6

Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

 

4.Đánh giá chung:

Giáo dục QP và AN được lồng ghép thông qua các môn học của nhà trường trong thời gian qua là khá tốt. Tuy nhiên, do tình hình dịch covid, nhà trường chỉ dạy trực tuyến nên số lượng học sinh tham gia chỉ đạt 69% trên tổng số học sinh toàn trường.

          Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng và An

ninh học kỳ I, năm học 2021-2022 của trường Tiểu học số 1 xã Định An./. 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (B/c);

- Lưu VT.

 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                Mạch Văn Quân