Kế hoạch kể chuyện Bác Hồ

Kể chuyện Bác Hồ năm 2020

      ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH AN

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC 1

                   *                                                                  BẢN ĐĂNG KÝ

Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khèo” cấp huyện

Giai đoạn 2021 - 2025

 

TÊN MÔ HÌNH: KỂ CHUYỆN BÁC HỒ DƯỚI CỜ HÀNG TUẦN

 

Thời gian đăng ký xây dựng mô hình giai đoạn 2021- 2025

Nêu thực trạng khó khăn liên quan đến nội dung xây dựng mô hình

Những chỉ tiêu, giải pháp “khéo” giải quyết được những khó khăn, vướng mắc và đạt được kết quả tốt.

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 1 / 5 /2021 đến 30 /5 /2025

 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua việc học tập làm theo Bác chỉ được phát động rộng rãi trong đảng viên và quần chúng của đơn vị, sức lang tỏa chưa lớn, chưa được nhắc đến thường xuyên. Với mục đích để cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường được thường xuyên học tập, biết thêm về phong cách, đạo đức của Bác, từ nguồn tài liệu sẵn có trong thư viện, Chi bộ đề ra mô hình “Kể chuyện Bác Hồ dưới cờ hàng tuần” để tất cả học sinh nhà trường cùng học tập và làm theo Bác. Bước đầu, các em chưa quen kể chuyện về Bác, một số em còn rụt rè; nhưng dưới sự hỗ trợ của giáo viên thì mô hình này chắc chắn sẽ thực hiện tốt.

Chi bộ phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp cán bộ thư viện chọn và cung cấp truyện kể cho học sinh, hướng dẫn học sinh kể. Tổng phụ trách Đội thẩm định nội dung truyện kể đảm bảo phù hợp, mỗi truyện kể đều thể hiện được các phần: tự giới thiệu về mình, giới thiệu tên câu chuyện, nội dung câu chuyện và bài học rút ra từ truyện kể.

Đối tượng tham gia là tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 5; Mỗi em kể một câu chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ 2 hàng tuần.

Chỉ tiêu: kể từ 30 truyện kể về Bác Hồ trong 1 năm học.

Kết quả ước đạt: sẽ có 850 người nghe trong 1 lần học sinh kể.

     XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY                                                                                                         T/M BAN CHI ỦY

                                                                                                                                                                   Bí thư Chi bộ