KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : …./KH-THĐA

          

                      Định An, ngày 15 tháng 09 năm 2020

                      

 

KẾ HOẠCH

Năm học 2020- 2021

 

Căn cứ Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 tại Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao.

Căn cứ Hướng dẫn số…………./HD-GDTH về nhiệm vụ năm học của phòng GDĐT;

    Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường tiểu học số 1 xã Định An xây dựng kế hoạch cho năm học 2020- 2021 như sau:

I. Tình hình chung của nhà trường

1. Thuận lợi

Trường Tiểu học số 1 xã Định An được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2016; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2017. Trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học; các tổ chức hoạt động hiệu quả. 100% CBGV-NV chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng và của địa phương. An ninh trật tự trong nhà trường được đảm bảo; tài chính ổn định, đủ chi cho các hoạt động nhà trường.

Cán bộ quản lý đã được đào tạo theo chuẩn cán bộ, đủ năng lực và sức khỏe. Công tác quản lý khá chặt chẽ; các kế hoạch cấp trên được nhà trường cụ thể hóa sát thực tế và triển khai kịp thời. Giáo viên đạt chuẩn về đào tạo 100%. Học sinh nhà trường chăm ngoan, có nhiều học sinh giỏi đạt giải cao trong các Hội thi cấp huyện, Tỉnh.

Trường học được cấp trên và địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát trên nhiều mặt; Tỷ lệ học sinh đến trường đúng tuổi cao, ít bỏ học. Hiệu quả giáo dục luôn đạt so với yêu cầu.

Bên cạnh đó nhà trường còn có một tập thể đoàn kết nhất trí cao, ai cũng ý thức trong tự học nâng cao trình độ, là một điều kiện cơ bản giúp nhà trường phát triển về mọi mặt.

Năm học này, trường có 45 nhân sự ; BGH: 02; giáo viên: 40 ; nhân viên: 03;

- Chất lượng học sinh năm học 2019- 2020

+ Tổng số: 24 lớp; Tổng số: 816 học sinh;

+ Tỉ lệ tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% .

            +Học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học 786/804 em, đạt 97,76%.

            +Học sinh chưa hoàn thành 18/804 em, tỷ lệ 2,24%.

            +Hoàn thành chương trình bậc tiểu học 138/138 học sinh, đạt 100%.

            +Học sinh được khen thưởng 506 em, tỷ lệ 62,9%.

            +Hiệu quả đào tạo 95,3%

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học có 30 phòng;  

+ Khối phòng phục vụ học tập 4 phòng (thư viện, Tin học, Âm nhạc, Anh văn).

+ Khối phòng hành chính quản trị 11 phòng (Phòng HT, PHT, Đội, VP, Phòng GV, phòng Y tế, Phòng hội trường, phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng lưu trữ).

- Thành tích trong năm học qua: Có 70% CBGV được đề nghị khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Tập thể đạt Lao động tiên tiến.

- Công tác xã hội hóa giáo dục: ban đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ về kinh phí cho các phong trào, học bổng, quà cho học sinh nghèo. Nhà trường đã vận động 97.000.000 đ/năm, đạt so với kế hoạch vận động tài trợ.

-Các hoạt động ngoài giờ được tổ chức theo kế hoạch, tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức. Một số phong trào đạt kết quả cao như Hội khỏe Phù Đổng, thi giáo viên dạy giỏi, thi IOE, Tin học trẻ..

2. Khó khăn

- Chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao, khối 1 còn thấp hơn mặt bằng chung của Huyện.

- Các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ hoạt động giáo dục nhà trường chưa nhiều.

Trong khuôn viên còn nhiều chỗ chưa bằng phẳng, bị đọng nước, chưa sạch sẽ.

II. Mục tiêu và chỉ tiêu của năm học 2020 - 2021

1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp

-Tuyển sinh trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào học lớp 1 đạt 102/102 em, tỷ lệ 100%

- Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi là 577/577 em; tỷ lệ huy động đạt (100 %);

- Tổng số lớp: 24;  Số HS trong nhà trường 853 em; Bình quân HS/lớp: 35,5 em.

- Học 2 buổi/ngày: 24 lớp; Số HS: 853 ;

- Học  môn Anh văn 24 lớp , Số HS: 853;

-Học môn tin học: 14 lớp, số HS : 509

2. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

- Khuyến khích 02 giáo viên học cử nhân , 09 học thăng hạng.

- Nâng cao năng lực nghề nghiệp (Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên)

Xuất sắc: 26 người; Khá: 16 người; Trung bình: 0 người. (trừ 03 nhân viên)

- Năng lực giảng dạy : Giỏi cấp trường: 23 người, có ít nhất 25% giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

-Năng lực CBQL và nhân viên: đạt từ “Hoàn thành tốt’ trở lên

- Chỉ tiêu đạt qua phong trào thi đua, hội thi của ngành:

+Tham gia đủ các Hội thi của ngành và đạt thành tích cao.

+ Vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%

+ Duy trì danh hiệu TTLĐTT, đạt bằng khen trong khối thi đua.

Chỉ tiêu:

          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 5 đồng chí.

          Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 01 đồng chí 

           Lao động tiên tiến: 31 đồng chí.

          100% cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình BDTX.

Người phụ trách: Cán bộ quản lý, Đoàn thể, Giáo viên, Nhân viên,….

3. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy:

          -Bảo đảm thiết bị và đồ dùng dạy học theo yêu cầu tối thiểu của Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 và Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 5/4/2019.

         - Lớp học luôn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.

-Đạt trường chuẩn quốc gia lần 2;.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Chất lượng học tập : học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện từ 35%. lưu ban, bỏ học không quá 2 % (17 học sinh).

- Hoàn thành chương trình bậc tiểu học 100%;

- Hiệu quả đào tạo duy trì ở mức 95 %;

- HS được rèn kĩ năng sống, tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo : 100%.

+ 5 phẩm chất:  Tốt: 96,04%; Đạt: 3,96%; CCG:…..%

+ 10 năng lực: Tốt: 70,43%; Đạt: 27,57%; CCG: 2 %

- Phẩm chất, năng lực học sinh: (Lớp 2 -5)

+ Phẩm chất:  Tốt: 76,5%; Đạt: 23,5%; CCG:…..%

+ Năng lực:   Tốt: 70,15%; Đạt:  27,85%; CCG: 2%

 5.Chương trình và Sách Giáo khoa

Giảng dạy bộ sách Cánh Diều 05 lớp 1; từ lớp 2 đến lớp 5 dạy theo sách hướng dẫn học của mô hình trường học mới. Có 2 môn học tự chọn là Anh Văn và Tin học dạy theo đề án của BGD và SGD Kiên Giang.

Tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 và các văn bản[1] hướng dẫn chuyên môn của Phòng GDĐT, Sở GDĐT, Bộ GDĐT; Đối với các lớp còn lại tiếp tục thực hiện Chương trình hiện hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2016 của Bộ GDĐT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT và Công văn số 1606/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2017 của Sở GDĐT.

6. Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với Ban ĐDCMHS làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ đủ tập cho học sinh nghèo, học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, bảo hiểm y tế cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xe đạp cho những học sinh xa trường….Phấn đấu vận động trong năm đạt 170 triệu đồng. Đội ngũ CBQL và giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền thuyết phục phụ huynh mua BHYT cho học sinh đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

7.Giáo dục đối với trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:

Tham mưu UBND xã trong triển khai TT số 03/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 quy định về giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập và TT 39/TT-BGDĐT ngày 19/12/2009 về giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đánh giá mức độ đạt về kết quả học tập của học sinh hòa nhập theo Thông tư này.

8.Công tác giáo dục dân tộc:

Năm học 2020- 2021, nhà trường có 511 học sinh các dân tộc Hoa, khomer, Tày.

Nhà trường không có tổ chức dạy tiếng dân tộc.

9.Công tác Phổ cập và kiểm định cơ sở giáo dục.

Chính quyền nhà trường phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị trường học trên địa bàn làm tốt công tác cập nhật trình độ văn hóa, hoàn thành hồ sơ phổ cập theo quy định, duy trì ở mức 3.

10.Công tác kiểm định CLGD

Thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục, phân công thu thập minh chứng, viết báo cáo, lưu trữ hồ sơ…và đề nghị Sở Giáo dục kiểm tra vào cuối năm 2020. Hoàn chỉnh bộ hồ sơ khối 3; 4; 5 của năm học 2020- 2021 phục vụ cho công tác kiểm tra.

Hội đồng trường rà soát điều kiện thực tế nhà trường so với các tiêu chí trường trọng điểm để điều chính kế hoạch phát triển chiến lược phù hợp.

11.Công tác khác

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị trong đội ngũ, quyết tâm đạt được chủ đề năm học. Tích cực tham gia xây dựng đội ngũ theo tinh thần Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư: xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục có lí tưởng nghề nghiệp, có ý thức nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm. Động viên đội ngũ tích cực và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, tham gia thực hiện đủ 15 phần việc hộ gia đình, xây lò đốt rác theo hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của ngành giao.

Nỗ lực thực hiện tốt chức năng công đoàn tham gia công tác chuyên môn, công tác quản lí các hoạt động và việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,GV,NV. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, vận động CB,GV,NV tích cực tham gia phong trào của ngành.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của công đoàn, đảm bảo quyền lợi cho tập thể.  

Sử dụng có hiệu quả quỹ công đoàn và quỹ phúc lợi; công khai nguồn thu chi quỹ công đoàn và quỹ phúc lợi trong Hội nghị Công  nhân viên chức và cuối mỗi quý.

Cùng với chính quyền xây dựng quy chế làm việc giữa Hiệu trưởng và CTCĐ. Cùng với HĐ thi đua sơ tổng kết kịp thời các phong trào để động viên kịp thời đội ngũ .

Đoàn viên thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ do xã đoàn và Chi bộ đề ra trong năm học 2020 – 2021; luôn đi đầu trong mọi phong trào hoạt động của nhà trường .

Xây dựng công trình thanh niên, mỗi đoàn viên thực hiện một việc làm thiết thực.

Đoàn viên tích cực trong việc tự nâng cao trình độ và bồi dưỡng nghiệp vụ CM.

Xây dựng và phát triển lực lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tham gia giáo dục HS qua các phong trào của Đội.

Phát động Chủ đề năm học 2020 - 2021 của Đội TNTPHCM; Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với lứa tuổi; tổ chức nêu gương học sinh tiêu biểu.

Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho Ban chỉ huy Liên đội, đội nghi thức, tiến tới thực hiện toàn Liên đội.

Tham gia tốt các phong trào do trường, Hội đồng Đội huyện đề ra.

Tổ chức các loại hình sinh hoạt Đội phong phú, đa dạng  thu hút HS tham gia.

Phát triển đội viên, đội nghi thức.

Tổ chức tập huấn và tham gia công tác rèn luyện đội viên.

Thực hiện tốt công trình Măng non, phát thanh măng non.

Thực hiện ngày càng có chất lượng hơn việc giảng dạy An toàn giao thông; thực hiện Giáo dục môi trường.

Làm tốt công tác Y tế trường học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và BGDĐT. Phấn đấu vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

Phát huy vai trò của các thành viên trong câu lạc bộ từng lớp học; phát động CBGV, các mạnh thường quân đóng góp quỹ hội nhằm hỗ trợ thúc đẫy phong trào thi đua ngày một mạnh hơn.

Các đoàn thể phối hợp tốt với BGH tổ chức tốt các phong trào:

Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”.

 Thi tuyên truyền luật giao thông.

Trung thu

Hội xuân

Giao lưu văn hay chữ tốt

Thi kể chuyện theo sách

Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Ngày lễ ra trường cho học sinh lớp 5.

Quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn chi khác của nhà trường, làm tốt công tác công khai tài chánh theo quy định.

Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia giao lưu chuyên môn với đơn vị bạn.

+ Duy trì 38/40 tiêu chí trường học an toàn

+ Duy trì trường xanh- sạch- đẹp mức độ 2.

+ Tham gia tốt các phong trào do cấp trên tổ chức.

III. Biện pháp thực hiện

1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp

Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020- 2021 được Phòng Giáo dục phê duyệt; Trường mở 24 lớp (tăng 2 lớp so với kế hoạch).

Để đảm bảo học sinh đến trường đạt theo kế hoạch, nhà trường thành lập hội đồng tuyển sinh, phân công địa bàn huy động. Phối hợp với chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ HS, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” theo công văn số 1752/SGDĐT-VP, ngày 13 tháng 8 năm 2020 chỉ đạo các trường học đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

Tập trung cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đối với các chỉ số chưa đạt (sửa chữa các công trình vệ sinh, phòng học, ánh sáng... Đảm bảo CSVC đạt theo TT số 14/2020/TT-BGDĐT.

Người phụ trách: Cán bộ quản lý, Đoàn thể, Giáo viên, Nhân viên,….

2. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo

Căn cứ đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” của Sở Giáo dục-Đào tạo, nhà trường dựa trên kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 01/11/2018) và Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 01/11/2018. Khuyến khích giáo viên đăng ký học cử nhân tiểu học trong hè tại các trường Đại học sư phạm như Hà Nội, Đồng Tháp… Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho GV, NV. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí,

Dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022 để tập trung bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 2 được bồi dưỡng về CTGDPT 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 trước khi năm học 2021-2022 bắt đầu. Tổ chức thảo giảng hàng tháng ở 05 khối, sinh hoạt 05 chuyên đề/năm để giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 tại các tổ chuyên môn trong trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Tổ chức tốt các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm, thông qua các sân chơi, các hoạt động giao lưu...nhằm đạt mục tiêu giáo dục cấp học theo tinh thần Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Tổ chức kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch nhà trường.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn.

      3. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy

Tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện CTGDPT 2018 cho năm học và chuẩn bị triển khai theo lộ trình Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, đồng thời sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tham mưu lãnh đạo đầu tư trang thiết bị dạy học trong đó ưu tiên lớp 1, phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy.

      Tập trung sửa chữa các phòng học đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy tối thiểu cho học sinh và giáo viên.

Người phụ trách: Cán bộ quản lý, kế toán, nhân viên thư viện.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa, vở và các dụng cụ học tập. Tiếp tục xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm tất cả học sinh có đủ SGK ngay đầu năm học bằng cách vận động học sinh tặng lại SGK đã sử dụng khi kết thúc năm học để hỗ trợ cho học sinh nghèo.

      Thường xuyên khuyến khích cán bộ giáo viên sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả trong dạy học và tự làm đồ dùng dạy học, mỗi giáo viên phải có ít nhất 4 đồ dùng dạy học thiết thực nộp về trường .

Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 trong học kỳ I để các em có thể học tốt tiếng Việt. Tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Giáo dục địa phương ở cấp Tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019, trong đó thực hiện tích hợp nội dung Giáo dục địa phương vào hoạt động trải nghiệm, các môn học, theo quy định của CTGDPT 2018. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 và Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT, Công văn số 1606/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2017 của Sở GDĐT cụ thể:

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục Tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giảm những nội dung chồng chéo, trùng lắp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén mà thông qua tổ chuyên môn chắt lọc nội dung cần thiết, cơ bản qua đó tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường, địa phương để giáo dục học sinh hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức nội dung dạy học theo hướng tiếp cận mục tiêu CTGDPT 2018; Áp dụng các yếu tố tích cực Mô hình trường học mới được hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày18/8/2016 và Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017; triển khai dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013, Công văn số 1511/SGDĐT-GDTH ngày 15/11/2013 của Sở GDĐT về việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở cấp Tiểu học; Dạy học Mỹ thuật tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016, Công văn số 1109/SGDĐT-GDTH ngày 27/7/2015 của Sở GDĐT về việc Triển khai tập huấn giáo viên và dạy học Mĩ thuật cấp Tiểu học; Các nhà trường chủ động việc sắp xếp lại nội dung dạy học một cách phù hợp, thuận lợi để áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích giáo viên thiết kế nội dung học tập trong SGK thành từng bài học theo chủ đề, trong đó mỗi chủ đề có thể dạy trong 2 đến 3 tiết để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ dạy học hiệu quả.

Triển khai Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong CTGDPT 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2010.

       Không tổ chức dạy thêm theo Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học );

       Thực hiện đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đối với học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 tiếp tục thực hiện đánh giá theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 và Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 cảu Bộ GDĐT.

       Làm tốt, “ba công khai”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng các phần mềm thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời. Sử dụng phần mềm phổ cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

Phối hợp Ban ĐDCMHS chăm lo cho học sinh nghèo và làm xã hội hóa giáo dục.

Thành lập 01 câu lạc bộ tin học

Người phụ trách: Cán bộ quản lý; Ban ĐDCMHS, giáo viên, nhân viên thư viện- thiết bị.

5.Thực hiện chương trình- Sách giáo khoa.

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức dạy học lớp 1 theo hướng dẫn tại Công văn số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

- Nội dung và hình thức tổ chức dạy học: Đảm bảo đủ các môn học và đủ thời lượng hoạt động giáo dục bắt buộc theo quy định của CTGDPT 2018; các môn học tự chọn, các hoạt động củng cố, các hoạt động giáo dục tổ chức phù hợp điều kiện thực tiễn nhà trường. Xây dựng kế hoạch giáo dục, xác định hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung dạy học phù hợp từng lớp.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến hoặc các hình thức khác hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục tiểu học khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định; Nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm đáp ứng việc triển khai CTGDPT 2018 đối với lớp 2 theo lộ trình.

        Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, an toàn;

      Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí qua hệ thống phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu của Ngành, đảm bảo tính liên thông giữa cấp quản lí. Chỉ đạo thực hiện việc quản lí sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử của cán bộ quản lí và giáo viên

       Cán bộ quản lý thăm lớp dự giờ thường xuyên và đột xuất, đảm bảo mỗi GV phải được dự ít nhất 4 tiết/năm, thao giảng, dự giờ đồng nghiệp đủ tiết theo quy định. Quan tâm hướng dẫn một số giáo viên về công tác chủ nhiệm, đảm bảo tính kỷ cương, thầy ra thầy trò ra trò.

      Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy theo tinh thần dạy học theo chủ đề, để thực hiện theo quy trình của Đan Mạch.

Người phụ trách: Cán bộ quản lý, Giáo viên.

          6. Huy động nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác giáo dục tiểu học để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh. Xây dựng nhà trường văn hóa thông qua quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp. CBGV-NV luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, hiến kế hay giúp nhà trường phát triển thêm.

Nhà trường hỗ trợ tích cực cho Ban ĐDCMHS các văn bản pháp lý làm cơ sở để vận động phụ huynh, các mạnh thường quân đóng góp cho nhà trường phát triển.

Người phụ trách: Hiệu trưởng; Ban ĐDCMHS; giáo viên

7.Giáo dục học sinh khuyết tật, hòa nhập.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp gia đình học sinh, dưới sự hướng dẫn của nhà trường, làm đủ các loại hồ sơ, kế hoạch giáo dục theo công văn 9547/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập. Tham mưu với UBND các cấp trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật.

8.Công tác giáo dục dân tộc (không có thực hiện)

9.Công tác phổ cập- CMC

Ngiêm túc thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

10.Công tác kiểm định CLGD

Theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia, Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 của BGD&ĐT hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, nhà trường xác định yêu cầu các nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục làm công cụ đánh giá, kiểm tra, rà soát theo từng chỉ báo, tiêu chí của các tiêu chuẩn, mô tả hiện trạng, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu đề ra kế hoạch cải tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của nhà trường. Hoàn thành tự đánh giá năm 2019- 2020 vào tháng 11/2020.

11. Công tác khác

Thực hiện Công văn số 1309/SGDĐT-GDTH ngày 30/7/2019 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai “Thực hành tâm lý học đường” cấp Tiểu học theo Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông.

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, Olympic Toán Tuổi thơ (không tham gia cấp huyện); Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc; giao lưu như Văn hay - Chữ đẹp cho học sinh và giáo viên, phối hợp tổ chức thi IOE, thi Tin học trẻ.

Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng làm tốt công tác tư vấn về kiến thức, điều chỉnh “mô tả sáng kiến” cho tất cả giáo viên để tham gia có hiệu quả hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện, Tỉnh và tham gia hội thi ứng dụng công nghệ thông tin với chất lượng cao hơn năm trước.

       Tăng cường kiểm tra, tư vấn cách thức tổ chức dạy học, giáo dục đối với  giáo viên;

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thường xuyên tự bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, trình độ tin học; ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường; hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát hiện những hạn chế của từng bộ phận và giáo viên và có hướng khắc phục kịp thời; Riêng với công tác tài chính thực hiện tự kiểm tra mỗi quý 1 lần.

Người phụ trách: HT, PHT, đoàn thể, các tổ chuyên môn và gv-nv.

Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong tăng cường các hoạt động xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự hỗ trợ của phụ huynh, cộng đồng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các hoạt động, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy chuyên bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia đaạt thành tích cao trong các hội thi do trường và ngành tổ chức.

Nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh trong nhà trường, khám sức khỏe đúng định kỳ, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường. Chăm sóc, xử lý kịp thời khi học sinh bị bệnh, tai nạn trong thời gian diễn ra các hoạt động giáo dục tại nhà trường. làm tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục học sinh ý thức phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh chung .

Văn thư cập nhật thường xuyên thông tin từ các cấp chuyển về, thông báo kịp thời khi có văn bản đến. Lưu trữ hồ sơ khoa học, báo cáo kịp thời.

IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1. Phổ biến kế hoạch năm học: kế hoạch này được phổ biến ra Hội đồng trường để lấy ý kiến đóng gọp và đưa ra Hội nghị viên chức biểu quyết các chỉ tiêu.

2. Tổ chức: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học, có trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch. Ban chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm học sau từng tháng sát với tình hình thực tế của trường,…

3. Thời gian thực hiện kế hoạch: (theo lịch công tác trọng tâm từng tháng).

4. Cụ thể hóa kế hoạch: Tập thể, cá nhân có trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch năm học.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD-ĐT;

-UBND xã Định An;

-CBGV-NV;

-Lưu VT.

                                                                                         Mạch Văn Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Tháng 9

2020

Trọng tâm: khai giảng năm học, xây dựng các loại kế hoạch trọng tâm

Ghi chú

-Vệ sinh lớp học và khuôn viên các điểm trường, bàn giao lớp học.

-Sửa chữa quạt, đèn các phòng học

-Theo dõi tuyển sinh lớp 1, thu nhận học sinh chuyển tiếp.

-Vận động các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo.

-Triển khai các giải pháp tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT.

-Tổ chức hội nghị CMHS và Đại hội PHHS đầu năm học.

-Tham gia tập huấn chuyên môn theo kế hoạch chỉ đạo của pgd.

-Triển khai kế hoạch chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các câu lạc bộ trong nhà trường và lớp học.

-Tổng hợp các loại báo cáo thống kê đầu năm theo chỉ đạo của ngành.

-Nhận bàn giao phòng học, gắn quạt, đèn...

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học.

-Xây dựng kế hoạch năm, văn kiện HNVC, các kế hoạch thi đua.

-Tổng hợp số liệu học sinh tham gia BHYT; học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo, dân tộc...Tiếp tục vận động những em chưa tham gia.

-Phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực.

Đề nghị UBND xem xét thành lập Ban đại diện CMHS.

-Hợp đồng nhân sự còn thiếu.

 

Tháng 10

2020

Trọng tâm: ATGT, GDMT,, giao ước thi đua.

 

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ.

-Kế hoạch ngoài giờ; thể dục giữa giờ

-Thông tin báo cáo số liệu đầu năm học về Lớp, HS, GV,...

-Kiểm tra hoạt động SP GV và các bộ phận theo kế hoạch.

-Tổ chức ký cam kết ATGT và giao lưu tuyên truyền luật giao thông.

-Tổ chức Trung thu

-Khảo sát học sinh, phân loại học sinh, thành lập các câu lạc bộ.

-Xây dựng kế hoạch thi GVCNL giỏi

-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

 -Hợp đồng mua bán căn tin

-Vận động phụ huynh đóng góp quỹ Hội.

-Công khai tài chính quý 3.

-Tiếp tục thu thập minh chứng phục vụ kiểm định

Tháng 11

2020

Trọng tâm: giáo dục THI ĐUA DẠY TỐT- HỌC TỐT.

 

-Hoàn thành thu BHYT HS, lập danh sách đối chiếu với các đối tượng diện chính sách.

-Đăng cai Giao lưu SHCM cụm trường

- kiểm tra giữa HKI, 2 môn Tiếng Việt và Toán các lớp 4-5.

 

- Tổ chuyên môn thảo luận, nghiên cứu sách giáo khoa lớp 2.

 -Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

-Dự chuyên đề khối.

-Tổ chức Hội thi Vở sạch chữ đẹp

-Thi IOE cấp trường

-Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

- Thực hiện đủ các loại báo cáo thống kê.

-Tổ chức thi gvcnl giỏi

- Tổ chức Kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam .

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

-Thực hiện đủ các loại báo cáo thống kê.

-Hoàn thành báo cáo, Trình Phòng Giáo dục thẩm định hồ sơ tự đánh giá

Tháng 12

2020

Trọng tâm: ôn tập cuối HK I.

 

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Dự chuyên đề khối.

-Giao lưu viết chữ đẹp- Văn hay chữ tốt cấp huyện cho giáo viên và học sinh.

-Giao lưu Tiếng Việt cấp trường

-Giao lưu sinh hoạt chuyên môn với đơn vị bạn.

-Kể chuyện truyền thống ngày thành lập QĐNDVN

Tháng 01

2021

Trọng tâm: Kiểm tra HKI; Sơ kết Học kì I

 

- Kiểm tra định kì cuối HK I.

-Hoàn thành báo cáo kiểm tra HKI

- Báo cáo thống kế, số liệu cuối HK I trên SMAS và cơ sở dữ liệu..

-Hội nghị sơ kết HKI, triển khai phương hướng HKII

-Sơ kết học kỳ I, tham gia sơ kết thi đua cụm

-Tiếp Đoàn kiểm tra cấp Tỉnh về kiểm tra công tác PCGDTH năm 2020

- Kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch.

- Dự chuyên đề khối.

-Đăng ký đánh giá ngoài

-Tổ chức văn nghệ mừng Đảng mừng xuân cho học sinh

-Kiểm tra tài chính quý 4/2020; lập dự toán năm 2021.

Tháng 02

2021

Trọng tâm: công tác chuyên đề

 

-Trình, Kế hoạch tổ chức chuyên đề

-Đăng ký thi gvcnlg cấp huyện

-Tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện

- Kiểm tra hoạt động SP và các bộ phận theo kế hoạch

-Tham gia thi ĐDDH cấp huyện

-Làm việc với đoàn đánh giá ngoài

Tháng 3

2021

Trọng tâm: Thi đua lập thành tích nhân kỷ niện 8/3 và 26/3.

 

-Tiếp đoàn đánh giá ngoài

-Tham gia thi ĐDDH và GAĐT

-Kiểm tra hoạt SP GV và các bộ phận theo kế hoạch.

-Xét nữ 2 giỏi

-Tổ chức họp mặt cho nữ lao động

-Tham gia thi Tiếng việt của chúng em cấp huyện

-Tổ chức kiểm tra giữa HKII đối với lớp 4; 5 (Toán và TV)

-Báo cáo kết quả kiểm tra giữa kỳ II

-Đánh giá trường học an toàn, trường xanh- sạch- đẹp

Tháng 4

2021

Trọng tâm: kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam, ôn tập học kỳ II.

 

 

 

 

 

 

 

- Thi đua học tập giữa các lớp

-Tham gia hội thi trên ITERNET

- Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường.

-Khảo sát chất lượng môn Anh văn lớp 5

-Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra cuối năm.

Tháng 5

2021

Trọng tâm:

Kiểm tra cuối năm, đánh giá kết quả học tập.

 

 • Tổ chức KTĐK cuối HKII.
 • Kiểm tra theo đề chung của Phòng GD khối lớp 5 môn Tiếng Việt và Toán.
 • Thống kê kết quả học tập năm học
 • Tổ chức tổng kết năm học; Lễ ra trường cho học sinh lớp 5.
 • Tham mưu PGD đánh giá Phó hiệu trưởng.
 • Đánh giá HT, PHT; đánh giá chuẩn nghề nghiệp; đánh giá công chức, viên chức.
 • Xét đề nghị khen thưởng CBGV-NV
 • Xét bồi dưỡng thường xuyên, lập đề nghị cấp trên công nhận kết quả BDTX.
 • Tự chấm điểm thi đua cụm
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2021

 

Tháng 6

2021

 

 • Tổ chức tham quan
 • Chuẩn bị nhân sự cho năm học: 2021 - 2022.
 • Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2020- 2021
 • Xây dựng kế hoạch BDTX cho năm học 2021- 2022
 • Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục 2021- 2022
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập Hội đồng tuyển sinh.

 

Tháng 7

2021

 • Sửa chữa cơ sở vật chất, tuyển sinh

 

 

                                                                                Người lập chương trình

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                         Mạch Văn Quân

 

 

 

 

 

 

[1] Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học; Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu học; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2; Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT cấp Tiểu học.