Tổng kết giảng dạy lớp 1

Tổng kết dạy lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

           PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO

TRƯỜNG T H  SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                   

         Số: …../BC-THĐA                                Định An, ngày 26 tháng 4 năm 2021           

 

BÁO CÁO

Tổng kết triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

1. Đặc điểm tình hình của địa phương

Trường tiểu học số 1 xã Định An là một đơn vị Giáo dục đóng trên địa bàn xã Định An, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục một cấp học. Năm học 2020- 2021, trường mở 24 lớp với 853 học sinh, trong đó khối lớp Một có 5 lớp với 178 học sinh. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mức độ 3 năm 2018. Tỉ lệ học sinh dân tộc khá cao, chiếm 60,4% so với tổng số học sinh của trường.

2. Thuận lợi, khó khăn

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.

Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018. Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cơ bản cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.

Trường có số học sinh đồng bào dân tộc chiếm trên 60% sĩ số. Đối tượng các em học sinh dân tộc còn chậm, tiếp thu phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực còn hạn chế dẫn đến khó khăn cho giáo viên dạy lớp 1.

Tỉ lệ gia đình học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn chiếm khá cao nên công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

Việc bị hạn chế 10% chi thường xuyên của nhà trường nên công tác mua sắp thiết bị phục vụ dạy học còn chưa được đồng bộ.

II. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1

a) Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.

Nhà trường tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với Ban ĐDCMHS làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ đủ tập, sách cho học sinh nghèo, học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, bảo hiểm y tế cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xe đạp cho những học sinh xa trường…Nhìn chung tất cả học sinh đều được chăm lo đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện học tập.

  1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TrTH, ngày 19 tháng 03 năm 2019 của nhà trường phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 2021; ngày 4/5/2020 nhà trường ban hành kế hoạch tuyên truyền, sử dụng sách giáo khoa năm học 2020- 2021. Tổ chức phối hợp với lãnh đạo các ấp ( thông tin trong cuộc họp Ban chấp hành Đảng ủy gần nhất) , Hội phụ huynh để tuyên truyền về các đầu sách mà nhà trường đã thống nhất lựa chọn. Niêm yết công khai tại bảng thông báo nhà trường để toàn thể phụ huynh được biết.

2. Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1

a) Rà soát, tuyển dụng bổ sung, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học năm học 2020-2021.

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 1. Đặc biệt, nhà trường đã cử một giáo viên tham gia lớp giáo viên cốt cán theo yêu cầu của Sở Giáo dục, tập huấn đầy đủ nội dung chương trình và về tập huấn lại cho giáo viên tại đơn vị.

b) Đào tạo, bồi dưỡng (thường xuyên; tổ chức tập huấn...) đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, đặc biệt đối với giáo viên dạy lớp 1 lớp 1 năm học 2020-2021.

100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục. Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường có: 05 giáo viên chủ nhiệm lớp 1; có đủ giáo viên bộ môn: Âm nhạc, GDTC, Mỹ thuật, Tiếng Anh.

3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1

a) Cơ sở vật chất trường, lớp (phòng học và phòng chức năng, công trình phụ trợ).

Nhà trường đã chủ động sắp xếp cơ sở vật chất phòng học cho 5 lớp 1, mỗi lớp có một phòng học riêng, phòng học khang trang, sạch đẹp và thoáng mát đảm bảo đúng yêu cầu của ngành giáo dục.

  1. Thiết bị dạy học theo quy định (thiết bị, đồ dùng dạy học.).

Trang bị 04 tủ đựng đồ dùng dạy học cho giáo viên và 01 bộ thiết bị dùng chung cho khối, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo yêu cầu chương trình 2018. Tuy nhiên, thời điểm đầu năm học cán bộ quản lý nhà trường còn chủ quan, thiếu kiểm tra công tác tuyên tuyền để nhiều học sinh lớp 1 thiếu đồ dùng học tập.

4. Chuẩn bị về sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

a) Tổ chức thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT.

Căn cứ theo công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Phòng giáo dục, ngay từ cuối năm học 2019 - 2020 nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng đã nghiên cứu 05 bộ sách được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phê duyệt, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đối tượng học sinh cũng như nội dung của các bộ sách. Hội đồng thẩm định nhà trường đã lựa chọn bộ sách Cánh Diều gồm 8 đầu sách giáo khoa:

  1. Tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường đã cử giáo viên cốt cán, giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 tham dự các lớp tập huấn do Bộ giáo dục, Sở giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức ;

* Cụ thể số CBQL, GV tham gia các lớp tập huấn:

Lớp tập huấn do Bộ tổ chức: 1 đ/c CBQL

Lớp tập huấn do Sở tổ chức: 02 CBQL, 01 giáo cốt cán, 07 giáo viên

           Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức triển khai cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và trưởng ban phụ huynh học sinh của các lớp để giới thiệu tổng thể về chương trình GDPT2018 và giới thiệu chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT2018; Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/ của Bộ Giáo dục Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Tổ chức tập huấn Thông tư 28/2020/BGD & ĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên,…cho đội ngũ giáo viên; Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường...

c) Phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn thực hiện các nội dung liên quan (hội thảo giới thiệu sách, tập huấn giáo viên sử dụng sách, tổ chức phát hành sách giáo khoa lớp 1 tại địa phương.)

Nội dung này không thực hiện

5. Tổ chức dạy học tích hợp, trải nghiệm tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Đây là nội dung quan trọng góp phần phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình phổ thông 2018. Để triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo công văn số 3536/BGDĐT-GDTH  về thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường đã tổ chức tập huấn giảng dạy lồng ghép chương trình này vào các môn học chính khóa. Sau 1 năm thực hiện, giáo viên đã thực hiện khá tốt các tiết dạy  tích hợp, trải nghiệm tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 tại các cơ sở giáo dục .

Theo chỉ đạo của ngành, Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh...

b) Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 Giáo viên trường chủ động đề xuất đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn; tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình. Nhà trường được giao quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, vì vậy trong một số tuần đầu, giáo viên vừa xây dựng kế hoạch dạy học, vừa có sự điều chỉnh của nhà trường, bảo đảm số buổi học, bài học, số tiết/tuần, cũng như phát huy được năng lực của giáo viên, phù hợp với đối tượng, cơ sở, trang thiết bị hiện có của nhà trường.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020.

Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về dạy học của các cấp như: Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 tại các tổ chuyên môn trong trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Tổ chức tốt các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm, thông qua các sân chơi, các hoạt động giao lưu...nhằm đạt mục tiêu giáo dục cấp học theo tinh thần Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học.

Cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; chủ động trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.

c) Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học.

- Đánh giá, khen thưởng học sinh đúng theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp 1.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên được áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cho giảm áp lực về soạn giảng, tiết học được sinh động hơn, học sinh tiếp thu bài nhanh hơn. Trược khi năm học mới bắt đầu, nhà trường đã đề xuất lãnh đạo ngành mua sắm 05 màn hình, 05 bộ thiết bị dùng chung cho khối 1, đồng thời chủ động kết nối iternet đến tận các phòng học. Tuy nhiên việc mua sắm thiết bị chưa có theo yêu cầu; đến thời điểm hiện tại, nhà trường chưa nhận được màn hình nào, thiết bị có 01 bộ nhưng lại không có danh mục, việc sử dụng vô cùng khó khăn.

d) Thực hiện đổi mới quản trị nhà trường trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.

Các lớp 1 được tổ chức giảng dạy 2 buổi/ngày, sắp xếp thời khóa biểu, thời lượng dạy học phù hợp cho từng buổi. Các hoạt động ngoại khóa diễn ra thườn xuyên theo từng chủ điểm, tổ chức giảng dạy tích hợp về giáo dục địa phương, an toàn giao thông, giáo dục kỷ năng sống đúng theo chỉ đạo chung của ngành. Trước những khó khăn về thiết bị dạy học, cán bộ quản lý nhà trường còn chủ động chỉ đạo giáo viên điều chỉnh về phương pháp dạy học, nội dung dạy học cho phù hợp với điều kiện nhà trường: Tăng cường giáo dục học sinh nguyên tắc Ngữ âm học, luyện viết nhiều…giúp các em viết đúng chính tả. Tự làm đồ dùng dạy học thay thế cho các đồ dùng được cấp không sử dụng được…

2. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1

Đánh giá về kết quả của học sinh lớp 1 theo yêu cầu cần đạt của chương trình đối với các môn học, năng lực, phẩm chất; quy định về đánh giá học sinh tiểu học đối với lớp 1 có so sánh với kết quả với các năm trước (chú ý so sánh và đánh giá đối với từng đối tượng vùng thuận lợi, khó khăn, dân tộc thiểu số...)

Qua khảo sát cuối kỳ II, tổng số học sinh được khảo sát là 174 em (100%):

Môn Tiếng Việt: đọc chậm còn 6 em (3,4%)

                            Không biết đọc 01 em ( hs hòa nhập)

                           Viết chưa chuẩn 02 em ( 1,1%)

                    Môn Toán: chưa đạt chuẩn 8 em (4,6%)

Đạt các yêu cầu về năng lực, phẩm chất 166 em (95,4%)

So với các năm học trước, chất lượng giáo dục năm học này không cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu do giáo viên không có đủ các phương tiện hỗ trợ cho giảng dạy.

3. Đánh giá chung (tồn tại, hạn chế, nguyên) và bài học kinh nghiệm

Sau một năm triển khai chương trình GDPT mới ở lớp 1 bước đầu cho thấy rõ sự cố gắng, vào cuộc tích cực từ nhà trường và giáo viên, Nội dung các bài học trong SGK mới đa dạng, ngữ liệu có tranh minh họa giúp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh dễ nhận biết, hiểu rõ nghĩa, bài tập thực hành.

Theo hướng dẫn dạy học, mỗi bài học đều có sách điện tử cho nên giáo viên có thể truy cập dễ dàng để dạy. Tuy nhiên nhà trường không đủ kinh phí để mua sắm các loại thiết bị này, ngân sách của ngành cũng không đảm bảo đã làm hạn chế rất lớn đến công tác giảng dạy của giáo viên. Thời gian tới nếu ngành hỗ trợ tốt về thiết bị dạy, nhà trường tin chắc học sinh học chương trình GDPT mới lần này có thể tiếp thu và tiến bộ rất nhanh.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục quan tâm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trong nhà trường, đồng thời tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo ngành bổ sung nhân sự để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy họ, đưa ra những mục tiêu, giải pháp phù hợp tình hình thực tế nhà trường nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho việc thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của Phòng đề ra.

Phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên , nhất là giáo viên cốt cán; quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho giáo viên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với Quốc hội, Chính phủ

2. Với các Bộ ngành

3. Với Bộ GDĐT:

Tăng cường tập huấn trực tiếp cho giáo viên; thiết bị giảng dạy cần phải có danh mục cụ thể để giáo viên nhận biết thiết bị dùng cho bài học nào và mỗi bộ sách phải có 01 bộ thiết bị dạy học riêng, không dùng chung như hiện nay.

4. Với tỉnh:

Chủ động nguồn kinh phí dầu tư trang thiết bị cho nhà trường, giúp giáo viên an tâm hơn khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Nơi nhận :                                                                  HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD-ĐT;

-CBGV-NV;

-Lưu VT .

 

 

                                                                                                 Mạch Văn Quân